Podanie do policji – niezbędne informacje

testy do policji

Policjant  – służba mundurowa, kryteria jakie musi spełnić kandydat, aby starać się o służbę w policji. Policjant jest urzędnikiem publicznym, pełniącym funkcję w służbach mundurowych. Jego zadaniem jest dbanie o dobro, bezpieczeństwo mienia oraz osób. Jest to zawód, który może wykonywać każdy kto spełnia odpowiednie kryteria. 

 1. Musi być obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Nie może być osobą karaną za żadne przestępstwa, w tym przestępstwa podatkowe.
 3. Musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie.
 4. Może w pełni korzystać z praw publicznych.
 5. Musi cieszyć się dobrą reputacją, nieposzlakowaną opinią.
 6. Posiadać odpowiednie zdolności psychiczne i fizyczne do pełnienia służby w policji.
 7. Musi posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 8. Dawać rękojmię utrzymania tajemnicy o ochronie informacji niejawnych.
 9. Musi zdać test z wiedzy ogólnej.
 10. Musi zdać test sprawnościowy.
 11. Musi przejść testy psychologiczne.
 12. Musi przejść rozmowę kwalifikacyjną.
 13. Musi złożyć odpowiednio napisane podanie.

Podanie o możliwości pełnienia służby mundurowej w policji

Każdy kandydat, który chce pracować w policji musi napisać specjalne podanie, o przyjęciu go do pracy w policji. Jest to podanie skierowane do komendanta danego posterunku policji. Podanie do policji powinno zawierać informację dotyczące:

zostan policjantem - test

danych osobowych kandydata:

 • imię, nazwisko,
 • adres zamieszkania- ulica,
 • miejscowość wraz z kodem pocztowym,
 • numer PESEL,
 • numer telefonu – prywatny,
 • numer telefonu osoby bliskiej.

Tego rodzaju informację powinny znajdować się w lewym górnym rogu podania.

Po prawej stronie na samej górze, na wysokości imienia i nazwiska kandydata należy wpisać miejscowość oraz datę, napisanego podania.

Na środku podania pod danymi kandydata muszą znaleźć się informację takie jak:

 • Zwrot grzecznościowy – Komendant Policji,
 • miejscowość, w której znajduje się posterunek policji.

Dalszy ciąg podania powinien wyglądać następująco:

 1. Zwrócenie się z prośbą  do Pana Komendanta o wyrażenie zgody na przyjęcie do Służby w Policji.
 2. Podać rodzaj wykształcenia. Ukończone szkoły.
 3. Warto dopisać o posiadaniu prawa jazdy kategorii B, jeżeli kandydat takie posiada.
 4. Oświadczenie, że nigdy nie było prowadzone przeciwko kandydatowi jakiekolwiek postępowanie i nie był karany sądownie.
 5. Napisać o zdolnościach psychicznych i fizycznych, które predysponują do podjęcia pracy w policji.
 6. Warto aby kandydat wspomniał o swoich zaletach.
 7. Warto aby kandydat wspomniał o cechach osobowości, charakterze.

Na końcu takiego podania powinna znaleźć się informacja z prośną o pozytywne rozpatrzenie podania oraz podpis kandydata. Podanie do policji jest bardzo ważne, aby kandydat mógł pełnić służbę mundurową, na wybranym przez siebie posterunku policji.

 

Może ci się spodobać:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Why ask?